Egeskov Børnehaven og Vuggestue
Bøgeskovens Børnehus
Velkommen til Område Sydøst
Viborg Kommune er inddelt i 5 dagtilbudsområder.
Hvert område består af et antal børnehuse med børn i alderen 0-6 år. Børnehusene har alle børnehavegrupper og nogle har også vuggestuegrupper.
Området består ligeledes af Dagplejen.

Klik på ovenstående faner og få mere information om område Sydøst.
Overskrift